2310318545 Γρ. Λαμπράκη 211 Άνω Τούμπα, 54352, Γυμνασιάρχου Κωνσταντίνου Μικρού 2 Χαριλάου, 54250, Θεσσαλονίκη konakalabs@gmail.com
 
 
 
 
 

BIOXHMIKA ΠΡΟΦΙΛ ΕΛΕΓΧΟΥ
KONAKA LABS | Μικροβιολογικά Εργαστήριο Άνω Τούμπα - Χαριλάου


 
 
 
     
     
  ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ
Προτεινόμενα Βιοχημικά Profiles για έλεγχο διαφόρων οργάνων του ανθρωπίνου σώματος.
 
     
 
  Ηπατικό Profile: SGOT, SGPT, ALKP, y-GT, TBIL, LDH, TP, Alb, Χρόν. Προθρ., CHE.
  Καρδιακό Profile: SGOT, SGPT, CK, LDH, CKMB, K, NA, Mg + troponine.
  Παγκρεατικό Profile: SGOT, SGPT, ALKP, y-GT, Lp(a).
  Νεφρικό Profile: UREA, ΚΡΕΑΤ, URIC, Ca, Phos, Γ. Ούρων, TP, Alb, Na, K, Mg.
  Έλεγχος Διαβήτη: GLU, TRIG, HDLC.
  Λιπιδική Δυσλειτουργία: CHOL, TPIG, HDLC, GLU, LDLC.
  Αναιμία: Γεν. Αίματος, Fe, Φερριτίνη, B12.
  Έλεγχος Ηλεκτρολύτων: K, Na, Cl, Ca, TP, Phos, Mg.
  Λιπαιμικό Profile: CHOL, TRIG, HDLC, LDLC, Αθηρωματικός Δείκτης, Lp(a), APO(A), APO(B).
  Χρόνια Κόπωση (stress): Γεν. αίματος CRP, SGPT, Φερριτίνη, Fe, B12.
  Οστεοπόρωση: PTH, Ca, P, 25OHDE.
 
     
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Στο μικροβιολογικό εργαστήριο KONAKA LAB, μπορείτε να βασιστείτε σε μια αξιόπιστη και εξειδικευμένη ομάδα για την υγεία σας."