2310318545 Γρ. Λαμπράκη 211 Άνω Τούμπα, 54352, Γυμνασιάρχου Κωνσταντίνου Μικρού 2 Χαριλάου, 54250, Θεσσαλονίκη konakalabs@gmail.com
 
 
 
 
 
 
     
     
  ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
KONAKA LABS | Μικροβιολογικά Εργαστήριο Άνω Τούμπα - Χαριλάου

 
 
     
 
  ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (25 ΕΥΡΩ)
Περιλαμβάνει: Γεν. αίματος, Σάκχαρο, Ουρία, Κρεατινίνη, Ουρικό οξύ, Χοληστερίνη, Τριγλυκερίδια, HDL - LDL, SGOT-SGPT
 
  CHECK - UP + PSA (35 ΕΥΡΩ)
Περιλαμβάνει: Γεν. αίματος, Σάκχαρο, Ουρία, Κρεατινίνη, Ουρικό οξύ, Χοληστερίνη, Τριγλυκερίδια, HDL - LDL, SGOT-SGPT, PSA
 
  ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΥΡΟΕΙΔΟΥΣ (45 ΕΥΡΩ)
Περιλαμβάνει: TSH, T3, T4, ANTI - TPO, ANTI-TG
 
  ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ (20 ΕΥΡΩ)
Περιλαμβάνει: Γεν. αίματος, Σίδηρος, Φερριτίνη
 
  ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (30 ΕΥΡΩ)
Περιλαμβάνει: FSH, LH, PRL, E2
 
  ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (15 ΕΥΡΩ)
Περιλαμβάνει: Γεν. ούρων, Καλλιέργεια ούρων, Αντιοβιόγραμμα
 
  ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ CHECK-UP (20 ΕΥΡΩ)
Περιλαμβάνει: Γεν. αίματος, Σίδηρος, Ουρία, Κρεατινίνη, Ουρικό οξύ, SGOT - SGPT, HDL, LDL, Σίδηρος, Φερριτίνη, Χοληστερίνη, Τριγλυκερίδια, ALP
 
  ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ (35 ΕΥΡΩ)
Περιλαμβάνει: B12, 25OHD3, Φυλλικό οξύ
 
  PSA ΚΑΙ FPSA (25 ΕΥΡΩ)
 
  ΑΝΔΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (50 ΕΥΡΩ)
Περιλαμβάνει: Σπερμοδιάγραμμα, Καλλιέργειες, Μυκόπλασμα-Ουρεόπλασμα-Χλαμύδια