2310318545 Γρ. Λαμπράκη 211 Άνω Τούμπα, 54352, Γυμνασιάρχου Κωνσταντίνου Μικρού 2 Χαριλάου, 54250, Θεσσαλονίκη konakalabs@gmail.com

Γρ. Λαμπράκη 211 Άνω Τούμπα, 54352, Γυμνασιάρχου Κωνσταντίνου Μικρού 2 Χαριλάου, 54250, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ.: 54250

Τηλέφωνο: 2310318545

E-mail: konakalabs@gmail.com

Υπεύθυνος: ΚΟΝΑΚΑ ΜΑΡΙΑ

Κατηγορία: ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ – ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΙ

Επισκεψιμότητα: 3300

Ιστοσελίδα: http://www.konakalabs.gr

Γρ. Λαμπράκη 211, Άνω Τούμπα, Θεσσαλονίκη
54352 /

Τηλέφωνο: 2310932960

Γυμνασιάρχου Κωνσταντίνου Μικρού 2 Χαριλάου, Θεσσαλονίκη
54250 /

Τηλέφωνο: 2310318545